Historie

Hænder har fascineret mennesket i årtusinder

Historie håndlæsning

Indianerne i Amerika har lavet billeder af hænder. I hulerne i Sydfrankrig er der fundet billeder af hænder, som er ca 15000 år gamle.

For 50.000 år siden interesserede for eksempel de indfødte i Australien sig også for hænder, hvor langt tilbage håndlæsningen egentlig har været praktiseret vides dog ikke præcist.

Den moderne håndlæsning stammer fra Kina og Indien. De ældeste kilder er op til ca. 4.500 år gamle. Håndlæsningen har siden spredt sig til Egypten, hvor det er omtalt i Papyrus fra ca. 1.500 f. kr. og siden til Grækenland.

Der kan læses mere om historien i min bog Livet i din hånd som er udkommet på Lemuels books.